We encourage you to return home for wānanga to share in whanaungatanga and manaakitanga.

Come home and fill your kete with the knowledge of our ancestors and immerse yourself in our tikanga.

You can find out when the next wānanga will be held by viewing the Pānui.

Nau mai, haere mai, whakatau mai ki Iwitea Marae, Wairoa.

# pukapuka taonga

# legendary Ngā Tahora

# sacred Totara taonga

# hapū of Iwitea